Godsnaam
Cursief is nog niet vertaald van Frans in Nederlands

 English  France

  Voorwoord 

  Godsnaam

  Hoofdstuk 1 Inleiding  

  Hoofdstuk 2 Van Adam tot aan de zondvloed

  Hoofdstuk 3 De goden na de zondvloed

  Hoofdstuk 4 De goden van het 2e millenium

  Hoofdstuk 5 De Kanaanitische, Hebreeuwse en Griekse goden

  Hoofdstuk 6 De Atlantis opnieuw gevonden Deo Gracias

  Hoofdstuk 7 De Draken  

  Hoofdstuk 8 Klimaat en geschiedenis  

  Hoofdstuk 9 De zoon van God

  Hoofdstuk 10 Diabolisering van Goden

  Hoofdstuk 11 Mayas

  Hoofdstuk 12 Diversen Godsnaam

  Informatie

 

 

   

   

   

  Nieuwe machten

   

  Verval en heropleving godsdiensten   

   

   

  Echte en valse Goden

   

   

   

   

   

  Sumerische koningslijsten, afgekort "K.L"

   

  De zonen van God trouwen de dochters van de mens

   

  De goden voor Nimrod

  Stamboom van Caïn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stamboom van Doumouzi  

  Hoofdstuk Dionysos/Bacchus  

  Hoofdstuk Baal  

  Stamboom van de God Baal  

  Het sateliseren van Elie

  Foto van Zobbe 

  Stamboom van Venus 

  Venus Aphrodite 

  De Shulamite  

  De godin van de liefde

   

   

  Foto's van eiland Santorini

  Mythes en werkelijkheden over de Atlantis 

  Andere mythologien welke aan uitbarsting van Santorini refereren

  Datering met behulp van de mythologie van de uitbarsting van Santorini 

  Datering van de uitbarsting van Satorini volgens een Babylonische legende  

  De tragische ondergang van Koummiya 

  Koummiya herrijst uit de abysse

   

   

  Draken en slangen  

  De geboorte van de draak  

   

   

  Tekst uit een IJslandse reiscatalogus  

  Vulkanische uitbarsting en geschiedenis

  Klimaat en geschiedenis

   

   

  De zoon van God en zijn voorvaderen

  Barabbas, zoon van z'n vader, God de Vader

  De grote hoer, doelwit van Barabbas 

  Gamla

  Boanèrges

   

   

  Lucifer  

  Nero of Neron

  Sint Nicolaas   

  Sint Maarten

   

   

  De Mayas en de rose olifanten

   

   

  Koolstof mijnen  

  Koolmonoxide  

  Koolzuurgas

  Lux fiat I

  Lux fiat II  

  Lux fiat III  

  Rechts of links rijden  

  Piramides en werkeloosheid  

  Gratis en voor niets  

  Het feest van de hoffelijkheid

  Monetaire soevereiniteit

  Europa

  De God van de Apen  

 

 

  Afbeeldingen archief

  Muziek archief

  E-mail

  Gastenboek